top of page

Romania e in top 5 tari ale UE la maturitatea portalului Open Data

Președinția României la Consiliul UE face un pas important pentru Piața Unică Digitală prin propunerea unei directive privind reutilizarea informațiilor din sectorul public care contribuie semnificativ la crearea spațiului european Open Data. Încă de la lansarea Portalului European de Date, România a dovedit ca are competențele necesare pentru a dezvolta și implementa eficient conceptul de date deschise (Open Data), fiind în top 5 tări europene pentru portalul de date și plasată în clusterele de trend setters și fast trackers.Datele deschise (Open Data) se referă la asigurarea accesului liber la informațiile colectate de organismele publice, care pot fi utilizate, modificate și distribuite în mod liber de către oricine. Printre beneficiile Open Data se numără creșterea gradului de transparență la nivelul administrațiilor, sprijinirea programelor de e-guvernare prin oferirea unui cadru optim de interoperabilitate și colaborare, dar și o contributie semnificativă în susținerea societăţii civile în formularea politicilor publice.


Portalul european de date


În acest context, Uniunea Europeană a lansat în 2015 portalul european de date, care colectează informații puse la dispoziție în fiecare țară europeană, facilitând astfel interacțiunea transfrontalieră și trans-sectorială între administrațiile publice europene. Până în prezent, aceasta include 78 de cataloage de date din 35 de țări, precum si link-uri către aproape 870 000 de seturi de date din Europa. Valoarea pietei Open Data este estimată de Capgemini la 75,7 miliarde EUR în 2020.


România, în top 5 țări UE la maturitatea portalului Open Data


România intră în top 5 tări din UE la maturitatea portalului Open Data, cu un scor de 80%, la egalitate cu Franța. România este devansată la acest capitol de Irlanda (81%), Finlanda (84%) si Cipru (84%). România stă foarte bine și la gradul de utilizare a portalului, fiind clasată pe locul 2 cu un scor de 96%, alături de Luxemburg, Franta și Slovenia (cu același scor). În plus, portalul data.gov.ro este pe locul 2 în topul UE ca număr de seturi de date, cu un procent de 87%, fiind plasată dupa Polonia.


Astfel, România își consolidează poziția în clusterul de fast-trackers, cu un scor general de maturitate de 62%. Din păcate însă, România a coborât 8 poziții în clasamentul general UE28 față de 2017, multe state membre făcând progrese semnificative în acest interval în privința Open Data. Principalele bariere cu care se confruntă țara noastră sunt lipsa de cunoștințe cu privire la

subiect și uniformitatea redusă în procesul de colectare și producer a datelor deschise, precum si lipsa de resurse (în principal umane) care pot fi alocate acestor procese. Prin urmare, va fi necesar ca în 2019 datele deschise să fie incluse în fluxurile regulate de lucru din instituții printr-un proces susținut de creștere a conștientizarii atât în rândul sectorului public, cât și în societatea civilă,Europa încă nu a atins potențialul maxim în privința datelor deschise


Raportul "Maturitatea datelor deschise în Europa 2018: Noi orizonturi pentru transformarea bazată pe Open Data", coordonat de Capgemini Invent la solicitarea Comisiei Europene, analizează progresul înregistrat de țările europene în adoptarea și implementarea Open Data.


În 2018, Europa a atins un scor general de maturitate de 65%, ceea ce ne arată ca este un proces care încă nu a atins potențialul maxim. Raportul analizează 4 direcții principale: politici, portal, impact și calitatea datelor. La capitolul politici a fost obținut un scor de maturitate de 82% la nivel european, indicând faptul că statele membre ale UE au dezvoltat o bază solidă în ceea ce privește cadrele de politici ce vizează datele deschise. Evaluarea portalurilor din UE28 a obținut un scor de 63%, calitatea datelor 62%, în timp ce impactul (economic, social, politic și de mediu) este de 50%. Imaginea de ansamblu este destul de eterogenă, cu arii de progres semnificativ (politici) și zone în care sunt încă necesare acțiuni pentru a atinge obiectivele stabilite la nivel european (în special impact).


Impactul este creat de reutilizarea datelor deschise


Încă de la lansarea Portalului European de Date, România a dovedit ca are competențele necesare pentru a dezvolta și implementa eficient conceptul de date deschise, fiind plasată în clusterele de trend setters și fast trackers. Rezultatele cele mai bune le avem la maturiatea portalului Open Data și la normele de licențiere, confirmând astfel abilitătile digitale ridicate din țara noastră. Este important să fundamentăm în continuare actțuni strategice care să faciliteze reutilizarea datelor deschise, principalul motor al impactului generat de acest concept. Raportul Capgeimni subliniază că demonstrarea unui astfel de impact va rămâne principala provocare pentru factorii de decizie de la nivel național și rămâne crucială pentru susținerea strategiei de e-guvernare asumate.

bottom of page