top of page

Modelare si analiza business cu Unified Modelling Language (UML)

Cursul prezinta o abordare sistematica in analiza si modelarea business a sistemelor software utilizând limbajul de modelare Unified Modelling Language (UML). Prima parte a cursului reprezinta o introducere in conceptele-cheie ale modelarii structurale si comportamentale business, care sunt acoperite in detaliu prin studii de caz si sesiuni interactive. A doua parte a cursului prezinta tipurile de diagrame UML, impreuna cu exemple relevante pentru modul in care acestea pot fi utilizate in situatii din viata reala. Cursul are aplicabilitate imediata si se bazeaza pe ateliere de lucru despre utilizarea UML pentru modelarea specificatiilor funcționale si a diferitelor scenarii de business.

 

Din temele prezentate:

  • Introducere in modelarea business si UML.

  • Modelarea business a functionalitatilor sistemelor software. Cazuri de utilizare, Diagrame de activitati cu unul si mai muli actori.

  • Modelarea statica a sistemelor software. Diagrame de clase. Identificarea si modelarea relatiilor intre clase.

  • Relatia de generalizare. Relatia de asociatie, agregare si compoziție. Diagrama de obiecte.

  • Modelarea dinamica a sistemelor software. Gestionarea interactiunilor intre componente.

  • Diagrama de stari. Diagrama secventiala. Diagrama de stari. Tranzitii intre stari.

  • Corelarea diagramei use-case cu diagrama de stari. Diagrama de comunicare. Diagrama de componente si deployment.

bottom of page